Ιστορική Αναδρομή της Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά

Για περίπου έναν αιώνα τα μηχανουργεία αποτελούσαν αδιάσπαστο τμήμα τηςναυτιλιακής και παραναυτιλιακής οικονομίας, την κυριότερη πλουτοπαραγωγική πηγή και καίριο πυλώνα της αναπτυξιακής πορείας του Πειραιά

Η Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά ιδρύθηκε την 7η Φεβρουαρίου 1990. Στη δημιουργία αυτού του φορέα βρήκαν χώρο και τόπο έκφρασης τόσο το όραμα όσο και η ανάγκη που είχε γεννηθεί ανάμεσα στους Μηχανουργούς του Πειραιά για την ύπαρξη ενός συντεχνιακού μέσου έκφρασης των αναγκών, των προβλημάτων και των λύσεων που είχε ο εργοδότης μηχανουργός του ευρύτερου Πειραιά. Θέματα όπως τα εργασιακά, τα οικονομικά, τα ασφαλιστικά, τα συνδικαλιστικά αλλά και τα κοινωνικά βρήκαν έκφραση και φωνή.

Ήταν η στιγμή που οι εργοδότες του κλάδου μας αποκτούσαν ένα νέο ανεξάρτητοφορέα για την προάσπιση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους αλλά και για την υπόδειξη των ορθών και δικαίων προς όλους.

Τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης αποτέλεσαν οι:

 • Ανταράλης Στέφανος
 • Βάθης Νικήτας
 • Γεμενετζίδης Γεώργιος
 • Γιόβας Θεόδωρος
 • Δεμέναγας Γεώργιος
 • Δίπλας Διομήδης
 • Ιωάννου Αλέξανδρος
 • Ιωάννου Δημήτριος
 • Καλογερόπουλος Παναγιώτης
 • Κατιμερτζής Κωνσταντίνος
 • Κατσάτσος Αθανάσιος
 • Λαμπαδάριος Βασίλειος
 • Λιάτσος Αλέξανδρος
 • Μαρινάκης Ευάγγελος
 • Ντάνος Ευάγγελος
 • Πιτσιρίκος Θεόδωρος
 • Πιτσιρίκος Κυριάκος
 • Πλιάκας Σπυρίδων
 • Σταματόπουλος Κωνσταντίνος
 • Τόμπας Λεωνίδας
 • Χόρνος Διαμαντής
 • Ψυχάκος Γεώργιος
Ιστορικό Απελθόντων Προέδρων

Από το 1990 έως το 1998 Ευάγγελος Ντάνος

Από το 1998 έως το 2009 Αθανάσιος Καλαμπόκας

Από το 2009 έως το 2018Θεόδωρος Πιτσιρίκος

Από το 2018 έως το 2021 Φώτιος Πράσινος