Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΙΒΟΛΗ ΑΝΘΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΔΑΝΗΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΒΑΡΕΝΤΖΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ