ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σκοπός του σωματείου είναι: α) Η Διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του και γενικότερα των εργαζομένων, β) Η προάσπιση των ελευθεριών των εργαζομένων και η διαφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων τους, γ) Η ανάπτυξη των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των μελών του και η οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, δ) η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η ηθική και υλική υποστήριξη σε όσα από αυτά έχουν ανάγκη. ε) η συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και η ενεργητική συμμετοχή τους στο Ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα. στ) Η ίδρυση οικοδομικού, προμηθευτικού, καταναλωτικού και επισκευαστικού συνεταιρισμού, ζ) η ίδρυση Ταμείου αλληλοβοήθειας μεταξύ των αναξιοπαθούντων και εχόντων ανάγκη βοηθείας μελών του σωματείου.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις