Η ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΧΕΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟ…

…Τη Διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών και γενικότερα των εργαζομένων

Τη προάσπιση των ελευθεριών των εργαζομένων και η διαφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων τους

Την ανάπτυξη των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των μελών του και η οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου

Την ίδρυση οικοδομικού, προμηθευτικού, καταναλωτικού και επισκευαστικού συνεταιρισμού

Την ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η ηθική και υλική υποστήριξη σε όσα από αυτά έχουν ανάγκη.

Τη συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και η ενεργητική συμμετοχή τους στο Ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα

Την ίδρυση Ταμείου αλληλοβοήθειας μεταξύ των αναξιοπαθούντων και εχόντων ανάγκη βοηθείας μελών του σωματείου

Χάρτης Πλοίων Πραγματικού Χρόνου

© Copyright - ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ